“Ασφαλής μετακίνηση των παιδιών στο σχολείο”

Καθώς το φθινόπωρο έχει μπει και μας οδηγεί ήδη στους ρυθμούς του και η ανάγκη μετακίνησης των παιδιών στο σχολείο και σε δραστηριότητες υπάρχει σε καθημερινή βάση, στη Σχολή Οδηγών Γιάννης Αδάμ θεωρούμε απαραίτητο να σας επαναλάβουμε τους κανόνες οδικής ασφάλειας και να σας τονίσουμε όλα όσα θωρακίζουν την ασφάλεια των παιδιών μας στους δρόμους.

Στην περίπτωση μεταφοράς ανήλικων επιβατών με το αυτοκίνητο ο ΚΟΚ συγκεκριμένα αναφέρει:

 • Απαγορεύεται παιδιά μικρότερα από 12 ετών να κάθονται στη θέση του συνοδηγού, εφόσον δεν προστατεύονται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους.  Και αυτό διότι ο αερόσακος που ανοίγει στο μπροστινό κάθισμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
 • Νέα ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει ότι η επιλογή του παιδικού καθίσματος θα γίνεται ανάλογα με το ύψος του παιδιού και θα απαιτείται τοποθέτηση του καθίσματος με μέτωπο προς τα πίσω, τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 15 μηνών.  Η κατεύθυνση αυτή έχει διαπιστωθεί ότι παρέχει βελτιωμένη προστασία στις ισχυρότερες δυνάμεις πλάγιας και μετωπικής σύγκρουσης, αλλά και αποτελεσματικότερη προστασία του κεφαλιού και του αυχένα.
 • Τα παιδιά έως και 25 κιλά πρέπει να τοποθετούνται σε κάθισμα που βλέπει προς το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, ενώ  τα μεγαλύτερα σε ηλικία, μεταξύ 6 έως 13 ετών και από 22 μέχρι 36 κιλά, πρέπει να τοποθετούνται σε ανυψωτικό κάθισμα. Επιπλέον, τα παιδιά ύψους 150 εκατοστών επιτρέπεται να συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας για ενήλικες, αλλά είναι υποχρεωτικό να κάθονται σε κάποιο από τα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.
 • Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι απαραίτητο να φροντίζει ώστε οι πόρτες δίπλα στα παιδιά να είναι πάντα κλειδωμένεςκαι να προσέχει να μην βγάζουν κανένα μέρος του σώματός τους έξω από τα παράθυρα όταν το όχημα κινείται.
 • Η επιβίβαση και η αποβίβαση πρέπει να γίνεται πάντα από την πλευρά του πεζοδρομίου.

Τα παιδιά δεν πρέπει να αφήνονται ασυνόδευτα στο αυτοκίνητο, ακόμα και για ελάχιστο χρόνο, ειδικά τις μέρες με έντονη ηλιοφάνεια ή ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην περίπτωση που το μέσο μεταφοράς είναι η μοτοσυκλέτα, ο ΚΟΚ προβλέπει πως:

 • απαγoρεύεται η μεταφoρά επιβατών περισσοτέρων των αναγραφομένων στην άδεια κυκλoφoρίας τoυ οχήματος,
 • απαγoρεύεται η μεταφoρά επιβατών κατά τρόπo τέτoιo ώστε να δημιoυργείται κίνδυνoς,
 • απαγορεύεται η κατάληψη θέσης παραπλεύρως τoυ oδηγoύ από παιδιά ηλικίας μικρότερης των δώδεκα (12) ετών, εφόσον δεν συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους και
 • πως ο οδηγός επιβάλλεται να μεριμνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερα να ελέγχει αν φορούν τις ζώνες ασφαλείας και το προστατευτικό κράνος κατά τη μεταφορά τους.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες ενός ανηλίκου μικρής ηλικίας (γνωστική ανωριμότητα, χαμηλό ανάστημα και βάρος, ανεπαρκή κινητικό συντονισμό) ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ) έχει εισηγηθεί την άμεση τροποποίηση του νόμου μεταφοράς παιδιών με μοτοσυκλέτα και προτείνει την πλήρη απαγόρευση επιβατών κάτω των 10 ετών.

Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά παιδιών με σχολικά λεωφορεία, οι κανόνες που ισχύουν είναι οι εξής:

 • Το όριο ταχύτητας των λεωφορείων που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές, είτε αυτά ανήκουν στην ιδιοκτησία των σχολείων, είτε είναι μισθωμένα για τον σκολό αυτό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομους και τα 60χλμ./ώρα στο λοιπό οδικό δίκτυο (εκτός φυσικά των αστικών περιοχών).
 • Όλα τα λεωφορεία που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές θα πρέπει να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες, με εξαίρεση των μισθωμένων αστικών λεωφορείων ΔΧ, στα οποία, για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρέωση αυτή.
 • Για όλα τα μισθωμένα λεωφορεία Δ.Χ. που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές (κοινά, υπερυψωμένα ή διώροφα) ισχύει η υποχρέωση ύπαρξης συνοδού. Μέριμνα του συνοδού είναι η αποτροπή συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της σχολικής μεταφοράς και, ειδικά για τα μισθωμένα διώροφα λεωφορεία, τονίζεται πως θα πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο συνοδοί, ένας σε κάθε όροφο.
 • Οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων Ι.Χ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το όριο ηλικίας των 65 ετών.

Όλα τα λεωφορεία Ι.Χ. ή Δ.Χ. που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές θα πρέπει να φέρουν στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) σχετική ευανάγνωστη πινακίδα (π.χ. ΣΧΟΛΙΚΟ) και να υπόκεινται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο.

 Για την οδική ασφάλεια των πεζών μαθητών προς και από τα σχολεία φροντίζουν οι σχολικοί τροχονόμοι.  Αυτοί oρίζoνται από τo διευθυντή τoυ σχoλείoυ και φέρουν αντανακλαστικό χιτώνιο που πληρεί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως των διακριτικών της Αστυνομίας φέρει την ένδειξη “σχολικός τροχονόμος’’.

O σχoλικός τρoχoνόμoς ρυθμίζει την κυκλoφoρία σε oρισμένo σημείo της oδoύ (και όχι σε διασταύρωση), διακόπτoντας τη ρoή oχημάτων σε διατoμή της oδoύ, όπoυ υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών και για τo σκoπό αυτόν είναι εφoδιασμένoς με φoρητή πινακίδα STOP, την oπoία οφείλουν όλοι οι οδηγοί να προσέχουν και να ακολουθούν πιστά.

Οσα παιδιά οδεύουν πεζά προς και από το σχολείο τους ή άλλες εξοσχολικές δραστηριότητες, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στην αρμόζουσα οδική συμπεριφορά, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν.

Οι κηδεμόνες θα πρέπει να αναζητήσουν την πιο ασφαλή διαδρομή, να αποφύγουν πολυσύχναστους και μεγάλους δρόμους και να επιλέξουν δρόμους που έχουν διάβαση πεζών, φανάρι και ειδική σήμανση.

Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πως ακόμα και στη διάβαση πεζών πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικά, ακόμη και αν το φανάρι είναι πράσινο πρέπει να ελέγχουν δεξιά και αριστερά το δρόμο και να χρησιμοποιούν την ακοή τους, εκτός από την όρασή τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προλάβουν ατυχήματα.

Τα παιδιά, λόγω διάπλασης, δεν είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά από οδηγούς, γιαυτό και θα πρέπει να αποφεύγουν να κινούνται ανάμεσα από σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τηρώντας αδιάκοπα και με σεβασμό τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σωματική μας ακεραιότητα, τόσο για τον εαυτό μας και τα παιδιά μας, όσο και για τους συνανθρώπους μας.

Γιάννης Αδάμ, Εκπαιδευτής Οδηγών

Σχολή Οδηγών Adamdrive.gr

Let’s Drive in Safety!