Υπηρεσίες Σχολής
  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι) αρχικής και περιοδικής επιμόρφωσης.
  • Πιστοποιητικό A.D.R.
  • Έκδοση Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου.
  • Αντικατάσταση Παλαιών Αδειών Οδήγησης.
  • Ανανέωση Αδειών Οδήγησης & Πιστοποιητικών.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ

 Στους οδηγούς, παρέχουμε ουσιαστική και ποιοτική υποστήριξη στα κάτωθι:

Υπηρεσίες αναλυτικά:

  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι) αρχικής  και περιοδικής επιμόρφωσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/59/ΕΚ όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί (Φορτηγών-Λεωφορείων ) υποχρεούνται να φέρουν αυτό το πιστοποιητικό.
  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR). Με βάση την διεθνή συμφωνία (ADR) όλοι οι οδηγοί (Φορτηγών) που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν αυτό το πιστοποιητικό.
  • Έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για όσους οδηγούς εργάζονται σε οχήματα εφοδιασμένα με την αντίστοιχη συσκευή.
  • Αντικατάσταση παλαιών αδειών οδήγησης σε Κοινοτικού τύπου.
  • Ενημέρωση προ της λήξη των αδειών οδήγησης και πιστοποιητικών και πλήρης διαδικασία ανανέωσή τους.
Τηλέφωνα
2105561076 , 6977259098
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτ. - Σάβ. : 9:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.