Η αναγκαιότητα της ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή, με τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες να μειώνουν συνεχώς τα επίπεδα της παρεχόμενης υγείας.

Οι διαρκείς μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις συνεχείς περικοπές που συντελούνται λόγω της οικονομικής κρίσης και του δημοσιονομικού ελλείμματος, σταδιακά υποβαθμίζουν τις παροχές του και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του. Οι ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της καθημερινότητας και τις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Στις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να καλύψει τα κενά της κρατικής κοινωνικής ασφάλισης, να αναβαθμίσει τις παροχές της και να λειτουργήσει παράλληλα και συμπληρωματικά με αυτήν. Την αναντίρρητη αυτή ανάγκη καλύπτουν σήμερα οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με πληθώρα προσιτών προγραμμάτων για κάθε πολίτη.

Τα οφέλη που απορρέουν είναι πολλαπλά:

• Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
• Αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας
• Πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών
• Υπεύθυνη και αποτελεσματική θεραπεία
• Πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδου
• Πολιτισμένες και ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας

Με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες, μπορεί να «χτίσει» ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, στα μέτρα του.

Με τα σύγχρονα προγράμματα υγείας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ενιαίο συμβόλαιο για ολόκληρη την οικογένεια σας, για πρώτη φορά, μόνο με όσα έχει πραγματικά ανάγκη το κάθε μέλος της, ξεχωριστά.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν διάφορες ενότητες καλύψεων, τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε. Επιπλέον η κάθε ενότητα καλύψεων σας προσφέρει πρόσθετες επιλογές.

Θα συζητήσουμε μαζί σας τις προσφερόμενες επιλογές συνολικά και θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ασφάλισής σας, καλύπτοντας τις ανάγκες σας, σε ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση υγείας σήμερα;

Η ασφάλιση υγείας δεν είναι μόνο μια επιλογή συναισθηματική, αλλά μια σημαντική οικονομική απόφαση η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα όπως:

 • Το δημόσιο σύστημα υγείας μειώνει σταδιακά τις παροχές του προς τους ασφαλισμένους του και απαιτείται να συμπληρώνουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται.
 • Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας γίνονται ολοένα και πιο ακριβές και η πρόσβαση σε αυτές, χωρίς ιδιωτική ασφάλιση, είναι πολλές φορές απαγορευτική.
 • Ο τρόπος ζωής μας οδηγεί σε αύξηση των προβλημάτων υγείας όπως καρδιολογικά, εγκεφαλικά και διάφορα είδη καρκίνου που απαιτούν σημαντικές δαπάνες για την αντιμετώπισή τους.
 • Μια σοβαρή ασθένεια ή μια παρατεταμένη νοσηλεία μπορεί να καταστρέψει οικονομικά ένα νοικοκυριό ή να οδηγήσει σε δραματική μείωση των υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων του, αλλάζοντας για πάντα την ποιότητα ζωής της οικογένειας. Ο δανεισμός δεν ήταν ποτέ αλλά και ιδιαίτερα σήμερα η λύση.
 • Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι η λύση αλλά ένας άνθρωπος μπορεί να την αποκτήσει μόνο όταν έχει καλή υγεία.

Όταν πια παρουσιάζονται προβλήματα υγείας είναι ουσιαστικά ανέφικτη. Άρα η απόφαση σας για ιδιωτική ασφάλιση δεν πρέπει να μετατίθεται στο μέλλον.

Μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, οι άνθρωποι εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι δεν αναγκάζονται να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το κόστος των λύσεων, όταν η υγεία τους κλονίζεται!

Στο ασφαλιστικό γραφείο Γιάννης Αδάμ θα δημιουργήσουμε μαζί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για εσάς! Το ασφαλιστικό πρόγραμμα σχεδιάζετε πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας!

Ο σχεδιασμός του σωστού πλάνου στην σωστή τιμή θα εξαρτηθεί από ορισμένους παράγοντες όπως:

 • Τις προτιμήσεις σας για ιδιωτικές ή και δημόσιες υπηρεσίες υγείας.
 • Τα τυχόν υφιστάμενα ασφαλιστικά προγράμματα που ήδη έχετε.
 • Τις ιδιαίτερες δικές σας ή οικογενειακές ανάγκες στην υγεία.
 • Τις προτεραιότητές σας σε ότι αφορά την κάλυψη του κάθε μέλους της οικογένειάς σας.
 • Τις απαιτήσεις σας σε ότι αφορά τα νοσοκομεία στα οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση, το ανώτατο ποσό κάλυψης, τον τύπο δωματίου, το ποσό της δική σας συμμετοχής στο κόστος κ.λπ.
 • Το ύψος των χρημάτων που μπορείτε να διαθέσετε συνολικά για την αγορά του ασφαλιστικού σας προγράμματος.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή! Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τα εργαλεία και τις απαντήσεις για να φτάσουμε μαζί σας γρήγορα στην κατάλληλη απόφαση!

Ποια είναι η διαδικασία!

Για να φτιάξουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υγείας για ένα από εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας, πρώτα θα συζητήσουμε για τις ανάγκες της υγείας σας.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ανάλογα με τις απαντήσεις που θα μας δώσετε, θα δημιουργήσουμε 2 ή 3 διαφορετικές λύσεις, για να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει στις καλύψεις αλλά και στις τιμές.

Επίσης, εφόσον το επιθυμείτε μπορούμε να σας δώσουμε μία γραπτή πρόταση «ανάλυση ασφαλιστικών αναγκών» η οποία εξασφαλίζει ότι όλοι οι καταναλωτές αγοράζουν την ασφάλιση υγείας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Με τα σύγχρονα προγράμματα υγείας διασφαλίζεται το δικαίωμα σας στο να έχετε την ασφάλιση υγείας που σας ταιριάζει και όχι ένα έτοιμο προϊόν που μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή.

Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να δείτε και άλλα ασφαλιστικά πλάνα, να εξασφαλίσουμε τρόπους ώστε η ασφάλιση που θα επιλέξετε από έτος σε έτος θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον σκοπό της και να σας συμβουλεύσουμε για τις τροποποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε μαζί, αν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο παιδί στο οικογενειακό συμβόλαιο ή αν θέλετε να αλλάξετε τις καλύψεις σας και για οικονομικούς λόγους.

Επιπλέον πλεονεκτήματα με τα σύγχρονα προγράμματα υγείας!

Μπορείτε να πάρετε μόνο τις καλύψεις και τις υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές σας απαιτήσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές λύσεις για κάθε μέλος της οικογένειάς σας, σ’ ένα συμβόλαιο.

Η δυνατότητα επιπλέον επιλογών μέσα σε κάθε κατηγορία προγράμματος διευκολύνει τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος ανάλογα με τα οικονομικά κάθε ενδιαφερόμενου.

Όσο περισσότερα τα μέλη μίας οικογένειας ασφαλίζονται τόσο χαμηλότερο είναι το ασφάλιστρό τους, χάρη στις οικογενειακές εκπτώσεις.

Σε δύσκολα περιστατικά (καρδιακού ή εγκεφαλικού επεισοδίου και καρκίνου ) έχετε 100%, πλήρη κάλυψη στη νοσηλεία σας ( μαζί και με τη χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού τους φορέα).

Τα σύγχρονα προγράμματα υγείας εισάγουν νέες, πρωτοποριακές καλύψεις, για φάρμακα, επείγοντα περιστατικά, νοσηλεία μόνο από ατύχημα, φροντίδα πριν και μετά την νοσηλεία.

Κάποια από τα προγράμματα υγείας που μπορείτε να επιλέξετε!

 • Νοσηλεία από ασθένεια και ατύχημα.
 • Νοσηλεία μόνο από ατύχημα.
 • Επείγοντα περιστατικά.
 • Γιατροί και διαγνωστικές εξετάσεις.
 • Επίδομα νοσηλείας.
 • Επίδομα χειρουργικής επέμβασης.
 • Επίδομα σοβαρών ασθενειών.
 • Φάρμακα

Πώς υπολογίζετε το ασφάλιστρο;

Το κόστος του ασφαλίστρου υπολογίζετε με βάση τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και άλλοι ελληνικοί και διεθνείς οργανισμοί.

Ενδεικτικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ασφαλίστρου είναι οι παρακάτω:

 • Το κόστος της ιατρικής περίθαλψης, το οποίο συνδέεται με την συνεχή εξέλιξη των αναγνωρισμένων ιατρικών μεθόδων και πρακτικών που εφαρμόζονται για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία.
 • Η ηλικία του ασφαλισμένου.
 • Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου.
 • Οι Ασφαλιστικές καλύψεις.

Κλείνοντας αυτό το άρθρο θέλω να τονίσω σε όλους πως στις δύσκολες μέρες που διανύουμε λόγω της πανδημίας του κορωνοιού τόσο εδώ στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη, πλέον η δυνατότητα νοσηλείας σε Δημόσιο νοσοκομείο είναι περιορισμένη, και ίσως λιγότερο ασφαλής.

Άρα χρήζει να καλυφθεί με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κάλυψη.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να έχει ιδιωτική νοσοκομειακή κάλυψη.

Δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση.

Μία υποχρέωση προς τον εαυτό μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα να ζήσουμε ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.

Εύχομαι καλή υγεία σε όλους σας!