ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΥ

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 51/2013 που είναι σε ισχύ τα τελευταία χρόνια μειώθηκε ο χρόνος ισχύος των ερασιτεχνικών διπλωμάτων και πρέπει να ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια. Η διαδικασία ανανέωσής τους απαιτεί ιατρικές εξετάσεις από έναν οφθαλμίατρο και ένα παθολόγο, συμβεβλημένους με την υπηρεσία μεταφορών, συν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αυτό ισχύει για όσα ερασιτεχνικά διπλώματα έχουν εκδοθεί από τις 19/01/13 και μετέπειτα. Σε περίπτωση προβλήματος θα παραπέμπονται σε δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές, ωστόσο δεν θα υποβάλλονται ξανά σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Για τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης η ισχύ τους ορίζεται στα 5 χρόνια όπως ήταν και πριν. Η διαδικασία ανανέωσή τους είναι η ίδια όπως και αυτή των ερασιτεχνικών διπλωμάτων. Αυτά ισχύουν μέχρι ο κάτοχος της άδειας οδήγησης συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας του. Μετά η ανανέωση του διπλώματος είτε αυτό είναι ερασιτεχνικό, είτε επαγγελματικό γίνεται κάθε τρία χρόνια. Με τις ίδιες ιατρικές εξετάσεις (οφθαλμίατρο, παθολόγο) όπως γινόταν και πριν.

Τώρα για όσους οδηγούς λήγει το δίπλωμά τους και έχουν συμπληρώσει το 74 έτος της ηλικίας τους μια νέα εγκύκλιος του υπουργείου μεταφορών τους υποχρεώνει, εκτός των ιατρικών εξετάσεων, να ξαναδώσουν εξετάσεις οδήγησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Μεταφορών οι ηλικιωμένοι οδηγοί θα πρέπει να δώσουν ξανά εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης μόλις συμπληρώσουν το 74ο έτος της ηλικίας τους και μάλιστα να επαναλαμβάνουν την διαδικασία κάθε τρία χρόνια, εκτός από τις ιατρικές βεβαιώσεις που θα προσκομίζουν. Όσοι είναι πάνω από 80 ετών θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις για δίπλωμα κάθε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών οι ηλικιωμένοι θα κάνουν έναν κύκλο βασικής οδήγησης και δεν θα δίνουν όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων (θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης). Ανανέωση διπλώματος υποχρεούνται και οι οδηγοί άλλων χωρών που ζουν και κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Η πρακτική εξέταση ή εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς, όπως λέγεται θα περιλαμβάνει, οδήγηση στο αστικό οδικό δίκτυο όπου αξιολογείται ο εξεταζόμενος στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως (σωστή θέση στο οδόστρωμα, έγκαιρη αναγνώριση και τήρηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, στροφές δεξιά-αριστερά, παρκάρισμα, οπισθωγωνία, φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες κ.α.). Ειδικότερα με τις μέχρι ώρας αποφάσεις του υπουργείου οι εξετάσεις των ηλικιωμένων θα είναι οι ίδιες με αυτές που δίνουν όσοι εξετάζονται για την αρχική χορήγηση της άδειας οδήγησης. Το μέτρο ναι μεν είναι σε ισχύει από τις 30/08/18 αλλά δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή. Για την ώρα οι οδηγοί άνω των 74 ετών που έχουν λήξει τα διπλώματά τους, καλύπτονται προσωρινώς με τις βεβαιώσεις του υπουργείου μεταφορών.

Πάντως επιφυλάξεις υπάρχουν για τον τρόπο εξέτασής, σε θέματα ασφάλειας αφού οι εξετάσεις θα γίνονται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή, με το όχημα του ηλικιωμένου ή κάποιου άλλου ιδιοκτήτη. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει του αρμόδιους του υπουργείου.

Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθείται

Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας που την ανανεώνει μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνει την/τις κατηγορία/ες που επιθυμεί να ανανεώσει και υποβάλλει:

α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, για κάθε ΔΕΕ που εκδίδεται προκειμένου να συμμετάσχει σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την αντίστοιχη κατηγορία που επιθυμεί να ανανεώσει.

Για κάθε κατηγορία που ο ενδιαφερόμενος θα εξεταστεί εκδίδεται και αντίστοιχο ΔΕΕ.

β) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς οδηγού κάθε κατηγορίας που επιθυμεί να ανανεώσει.

Μετά την έκδοση του ΔΕΕ η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προγραμματίζει τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου κατ’ αναλογία της παραγράφου 3 του άρθρου 24.

Ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012, υποχρεούται και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται µε οποιοδήποτε όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυμεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόμενος, το οποίο πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ.51/2012.

Για το όχημα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας).

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε περίπτωση που το όχημα που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο, απαιτείται παραχώρηση του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόμενο µε υπεύθυνη δήλωση.

Ο ενδιαφερόμενος που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης πάνω από µία από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, διενεργεί τη δοκιμασία στη μεγαλύτερη που επιθυμεί, καλύπτοντας και τις μικρότερες που έχει στην κατοχή του σύμφωνα µε το άρθρο 4 (Κλιμάκωση και ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης) του π.δ.51/2012.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να εξεταστεί σε μικρότερη κατηγορία δικύκλου που δεν κατέχει αλλά μπορεί να οδηγήσει σύμφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης. Η καθοδήγηση του οδηγού στη δοκιμασία γίνεται µε ασύρματη επικοινωνία. Το δίκυκλο ακολουθείται από όχημα κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (όπως, Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, Τέλη κυκλοφορίας), στο οποίο επιβαίνει η εξεταστική επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης περισσοτέρων της μίας κατηγοριών, τότε οι δοκιμασίες διενεργούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012, για κάθε κατηγορία που επιθυμεί να ανανεώσει.

Η δοκιμασία για όχημα κατηγορίας Β1 πραγματοποιείται κατ’ αναλογία της διαδικασίας δοκιμασίας για όχημα κατηγορίας Β. Οι απαιτούμενες εξετάσεις για την ανανέωση διενεργούνται τηρουμένης της σειράς χορήγησης των κατηγοριών η οποία προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012 και µε την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης της προηγούμενης κατηγορίας.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί, να ανανεώσει μέρος των κατηγοριών που κατέχει και στην περίπτωση αυτή εξετάζεται σύμφωνα µε τον παραπάνω πίνακα για τις κατηγορίες που επιθυμεί να ανανεώσει.

Μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς σύμφωνα µε το παρόν άρθρο, στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης ανανεώνονται οι κατηγορίες στις οποίες έχει εξεταστεί καθώς και οι υπόλοιπες που καλύπτονται από τις διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, µε τη συμπλήρωση της στήλης 11 στις αντίστοιχες κατηγορίες. Σε περίπτωση εξέτασης σε κατηγορία που δεν κατέχει ο ενδιαφερόμενος αλλά μπορούσε να οδηγεί σύμφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, τότε συμπληρώνεται και η στήλη 10 µε την ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης της κατηγορίας αυτής. Η/Οι κατηγορία/ες που δεν επιθυμεί να ανανεώσει παραμένει/ουν ληγμένη/ες.

Εφόσον η ημερομηνία ισχύος του νέου εντύπου (4α) είναι αυτή της συμπλήρωσης των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και μετά, ο ενδιαφερόμενος υπόκειται υποχρεωτικά στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Μέχρι πότε ισχύουν τα παλιά διπλώματα;

Ένα θέμα που απασχολεί πολλούς οδηγούς που έχει εκδοθεί το δίπλωμά τους πριν τις 19/01/13 και επομένως είναι παλιού τύπου.
Από 19 Ιανουαρίου 2013, εφαρμόστηκε νέο υπόδειγμα για την άδεια οδήγησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλά υποδείγματα πριν από αυτήν την ημερομηνία και πολλές φορές γεννούνται ερωτήματα σε σχέση με την ισχύ αυτών των αδειών οδήγησης.

Τι ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (ισχύς αδειών οδήγησης) του πδ 51 (ΦΕΚΟι άδειες οδήγησης που έχουν εκτυπωθεί σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα (το έντυπο είναι μετά την 19η Ιανουαρίου 2013) έχουν ισχύ:

 • Οι κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α , Β1, Β (δίκυκλο, αυτοκίνητο)
 • 15 έτη από την ημέρα που έχουμε επιτύχει σε πρακτικές εξετάσεις οδήγησης ανάλογα την κατηγορία και έως 65 ετών
 • 15 έτη από την ημέρα της ανανέωσης και έως 65 ετών
 • Οι κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE (φορτηγά, λεωφορεία)
 • 5 έτη από την ημέρα που έχουμε επιτύχει σε πρακτικές εξετάσεις οδήγησης και έως 65 ετών
 • 15 έτη από την ημέρα της ανανέωσης και έως 65 ετών
  Όλες οι κατηγορίες:
 • Από την ηλικία των 65 ετών και έως τα 80 η ισχύς είναι τρία έτη από την ηλικία των 80 και μετά η ισχύς είναι δύο έτη
 • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να ορίζεται μικρότερος χρόνος ισχύος, για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης
 • Παλιές άδειες οδήγησης (το έντυπο έχει εκδοθεί πριν την 19η Ιανουαρίου 2016) έχουν ισχύ:
 • Μέχρι την λήξη ισχύος τους αν λήγουν πριν την 19η Ιανουαρίου 2033
 • Μέχρι την 19η Ιανουαρίου 2033 αν δεν έχει λήξει

Η παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν για όλων των ειδών, έντυπα άδειών οδήγησης (Πράσινες, κόκκινες, παλιά καρτελάκια κλπ).
Αν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί άδεια οδήγησης σε νέο έντυπο τότε γίνετε εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις.
Η διαδικασίες ανανέωσης και αντικατάστασης είναι ίδιες και για τα παλιά έντυπα και για τα καινούργια .

Αλλαγή χώρας κατοικίας εντός Ε.Ε.

Όταν μετακομίσουμε σε άλλη χώρα Ευρωπαϊκής ’Ένωσης ή τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, τότε:

 • Αν έχουμε άδεια οδήγησης σε έντυπο που έχει χορηγηθεί μετά την 19η Ιανουαρίου 2016 δεν χρειάζεται να προβούμε σε καμία ενέργεια
 • Αν έχουμε άδεια οδήγησης σε έντυπο που έχει χορηγηθεί πριν 19η Ιανουαρίου 2016 τότε εντός δύο ετών από την ημέρα που αποκτήσαμε την κανονική διαμονή στο κράτος πρέπει να αλλάξουμε την άδεια οδήγησης εκτός αν λήγει νωρίτερα.

Αντιστοίχιση κατηγοριών

Μέχρι να αλλάξουν όλες οι άδειες οδήγησης με νέα έντυπα θα κυκλοφορούν παλιές και καινούριες άδειες.
Έχουν όμως διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το υπόδειγμα.
Η αντιστοιχία μεταξύ κατηγοριών ή υποκατηγοριών άδειας οδήγησης, οι οποίες χορηγήθηκαν με προγενέστερες από 19/1/2013 διατάξεις, καθορίζεται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων τα οποία επιτρέπεται να οδηγούνται από τον κάτοχο συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδειας οδήγησης και την ηλικία των κατόχων, ως εξής:

Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 80/1263/ΕΟΚ ή προγενέστερες διατάξεις

Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ

Α

A

Β

Β

Γ

C

Δ

D

Ε

ΒΕ, CE, DE

Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 91/439/ΕΟΚ

Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ τηρουμένων των ηλικιών του παρόντος προεδρικού διατάγματος

Α1 ή Α με κωδικό 72

A1

Α σταδιακής πρόσβασης

Α2

A

A

Β1 ή Β με κωδικό 73

Β1

Β

Β

Γ1 ή Γ με κωδικό 74

C1

Γ

C

Δ1 ή Δ με κωδικό 75

D1

Δ

D

Β+Ε

ΒΕ

Γ1+Ε ή Γ+Ε με κωδικό 76

C1E

Γ+Ε

CE

Δ1+Ε ή Δ+Ε με κωδικό 77

D1E

Δ+Ε

DE

Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστοιχούν στην κατηγορία ΑΜ του νέου υποδείγματος και για να ισχύουν πρέπει να ενσωματωθούν στο νέο έντυπο.