Κάπνισμα & Οδήγηση Με Παιδιά

Το κάπνισμα είναι βλαβερό κυρίως για τους χρήστες αλλά όχι μόνο. Τόσο οι χρήστες όσο και όσοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο με καπνιστές επιβαρύνονται από τις βλαβερές ουσίες του τσιγάρου. Ειδικά στην περίπτωση των παιδιών, όπου η έκθεση στο τσιγάρο δημιουργεί βλάβες στα ζωτικά όργανα, ειδικά αν αυτό γίνεται συστηματικά.

Όλο και περισσότεροι γνωρίζουν πια πως δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Το ίδιο και η νομοθεσία και γι’ αυτό αναλαμβάνει δράση ώστε να μειωθεί η έκθεση αυτή σε κλειστούς χώρους, όπως και στα αυτοκίνητα. Η πρόκληση εδώ είναι να τηρηθεί όντως η νομοθεσία, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους εστίασης, λίγοι είναι όμως εκείνοι που τηρούν το μέτρο αυτό.

Το κάπνισμα εν ώρα οδήγησης δεν αυξάνει μόνο τις πιθανότητες για ατύχηματα, αλλά σε πολλές χώρες απαγορεύεται από το νόμο. Ο συνδυασμός οδήγησης και τσιγάρου αποσπά την προσοχή του οδηγού αλλά και το ένα χέρι, σε γενικές γραμμές, όμως, δεν απαγορεύεται στη χώρα μας. Η πολιτεία έχει θεσπίσει νόμους μόνο για κάποιες συγκεκριμένες παραβάσεις που αφορούν το τσιγάρο, όπως η ρίψη του αποτσίγαρου στο περιβάλλον. Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μολύνει το περιβάλλον γενικότερα, γι’ αυτό και υπάρχουν πρόστιμα κλιμακούμενα ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου, ανάλογα με την περιοχή που πετιέται το αποτσίγαρο.

Ένας ακόμη νόμος είναι η απαγόρευση του καπνίσματος στο όχημα για λόγους υγείας των επιβατών. Η διάταξη αναφέρει πως το κάπνισμα απαγορεύεται ρητά στα οχήματα που επιβαίνουν παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση ο οδηγός επιβαρύνεται με πρόστιμο και άλλες κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον αντικαπνιστικό νόμο, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, τόσο σε αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης όσο και σε δημόσιας. Η διάταξη αναφέρει πως τα πρόστιμα που επιβάλλονται αναλογούν σε 1500 ευρώ για οποιονδήποτε ενήλικο επιβάτη καπνίζει παρουσία ανήλικου κάτω των 12 ετών. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι δημόσιας χρήσης, τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Εκτός από πρόστιμο, οι οδηγοί που παρατυπούν χάνουν την άδεια ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός μήνα για κάθε παράβαση, ακόμα και σε περίπτωση που δεν κάπνιζαν οι ίδιοι αλλά άλλος ενήλικας στο δικό τους όχημα.

Τα ίδια ισχύουν και για οδηγούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν τον αντικαπνιστικό νόμο . Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα σε όλες τις περιπτώσεις και η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 1500 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα ή διπλάσιες ποινές σε περίπτωση που υπάρχει ανήλικο παιδί κάτω των 12 ετών.

Όλα αυτά συναινούν ώστε τα παιδιά να μην γίνονται παθητικοί καπνιστές, κυρίως σε τόσο μικρούς χώρους όπως είναι ένα αυτοκίνητο. Τα παιδιά δεν μπορούν να συναινέσουν τα ίδια στην έκθεσή τους στον καπνό του τσιγάρου, γι’ αυτό και η νομοθεσία φροντίζει γι’ αυτά.