Η ψυχολογία των οδηγών

Καθένας από εμάς είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας διαφέρει. Όπως επίσης διαφέρουν οι συμπεριφορές μας στον εργασιακό μας χώρο, στους κόλπους της οικογένειάς μας, στους φίλους μας, πίσω από το τιμόνι. Οι σκέψεις μας, η διάθεσή μας, οι άμυνές μας και η εκάστοτε ψυχολογία μας μας οδηγούν σε […]

Continue Reading