Τροχαίο – τί κάνω

Τα τροχαία ατυχήματα είναι μέρος της καθημερινότητας και δεν μπορούμε ποτέ να εξασφαλίσουμε πλήρως την αποφυγή τους, ακόμα κι αν προσπαθήσουμε να τα μετριάσουμε.  Ο Κ.Ο.Κ. δυστυχώς δεν τηρείται απο όλους σε κάθε περίπτωση και υπάρχει πάντα ο αστάθμητος ανθρώπινος παράγοντας. Έτσι, κάθε οδηγός που οδηγεί ένα όχημα θα πρέπει να είναι ενήμερος για τη […]

Continue Reading

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ;

Η αναγκαιότητα της ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή, με τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες να μειώνουν συνεχώς τα επίπεδα της παρεχόμενης υγείας. Οι διαρκείς μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις συνεχείς περικοπές που συντελούνται λόγω της οικονομικής κρίσης και του δημοσιονομικού ελλείμματος, σταδιακά υποβαθμίζουν τις παροχές του και την [...]Continue Reading