Γενικές Αρχές Σήμανσης και Σηματοδότησης (μέρος 2/3)

Κατακόρυφη Σήμανση – Πινακίδες:

Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες πινακίδων:

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου:

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την οδική ασφάλεια, έχουν σκοπό να την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών για κάποιον κίνδυνο, που θα συναντήσουν στη συνέχεια της πορείας τους (π.χ. επικίνδυνη στροφή, σχολειό, σιδηροδρομική διάβαση κλπ.).
Ο οδηγός πρέπει να συμμορφωθεί κάνοντας κατάλληλους χειρισμούς (προσαρμόζοντας ταχύτητα, αποφεύγοντας απότομους χειρισμούς κλπ.).

Οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. πινακίδες αναγγελίας κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

πηγή φωτογραφιών: www.road-safety.gr

Ρυθμιστικές Πινακίδες:

Οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται.

Οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. ρυθμιστικές πινακίδες είναι οι ακόλουθες:

πηγή φωτογραφιών: www.road-safety.gr

Πληροφοριακές Πινακίδες:

Οι πληροφοριακές πινακίδες τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κ.λπ.).

Οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. πληροφοριακές πινακίδες είναι οι ακόλουθες:

πηγή φωτογραφιών: www.road-safety.gr

Πρόσθετες Πινακίδες:

Οι πρόσθετες πινακίδες τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με άλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση, μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων πινακίδων.

Οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. πρόσθετες πινακίδες είναι οι ακόλουθες:

Let’s Drive in Safety – Γιάννης Αδάμ