Δίπλωμα στα 17 – Οδηγώντας με Ασφάλεια

Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που δίνει την δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17 ετών να αποκτούν δίπλωμα εντός της περιφέρειας που κατοικούν.

Όροι και προϋποθέσεις

 1. Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οχήματος κατηγορίας Β, ώστε να πραγματοποιήσει τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
 2. Αν ο υποψήφιος οδηγός επιτύχει στις εξετάσεις, του δίνεται προσωρινή άδεια οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β -για συνοδευόμενη οδήγηση- που του δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσει με την παρουσία συνοδού. Η οδήγηση με συνοδό επιτρέπεται μόνο εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του οδηγού.
 3. Η οδήγηση με συνοδό είναι υποχρεωτική μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών, ενώ μετά ο οδηγός λαμβάνει την κανονική άδεια οδήγησης. 
 4. Ο κάτοχος της προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις, όπως αυτές ισχύουν για όλους τους οδηγούς.
 5. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του.
 6. Απαγορεύεται η οποιασδήποτε κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ από τον οδηγό κατά τη συνοδευόμενη οδήγηση.
 7. Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων καλύπτει και την αστική ευθύνη του οδηγού, κατόχου της προσωρινής άδειας οδήγησης.

Προϋποθέσεις & Υποχρεώσεις Συνοδού

 1. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 25 ετών.
 2. Να κατέχει άδεια οδήγησης -τουλάχιστον Β κατηγορίας- πάνω από 5 έτη, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Να παρακολουθεί με προσοχή το οδικό δίκτυο, την οδική σήμανση και να συμβουλεύει το νέο οδηγό κατάλληλα.
 4. Να έχει την σωματική και διανοητική ικανότητα που απαιτείται για την οδήγηση αυτοκινήτου.
 5. Να παρακολουθεί τον τρόπο οδήγησης και τις αντιδράσεις του οδηγού και να μην του επιτρέπει την οδήγηση όταν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις οδηγικές απαιτήσεις.
 6. Να μην αναλαμβάνει τα καθήκοντα του συνοδού όταν δεν μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

Τοποθέτηση Διακριτικού Σήματος

 1. Ο υποψήφιος οδηγός υποχρεούται να τοποθετεί το ειδικό διακριτικό σήμα αναγνώρισης νέων οδηγών, για όλο το χρονικό διάστημα που συνοδεύεται από συνοδό. 
 2. Το σήμα αποτελείται από το κεφαλαίο γράμμα «Σ», το οποίο αντικαθιστά ο οδηγός με το σήμα «Ν», μετά την συμπλήρωση των 18 ετών.

Κυρώσεις

 1. Η οδήγηση χωρίς την τήρηση των όρων επιφέρει κυρώσεις για την έλλειψη ή στέρηση άδειας οδήγησης.
 2. Η οδήγηση χωρίς την παρουσία συνοδού επιφέρει την κύρωση αφαίρεσης της προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία ακυρώνεται και δεν μπορεί να επανεκδοθεί. Η άδεια οδήγησης χορηγείται ξανά με τη συμπλήρωση των 19 ετών και μετά από εξετάσεις.
 3. Η οδήγηση με την παρουσία συνοδού, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις, επιφέρει στον συνοδό την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.
 4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης από τον οδηγό, επιβάλλονται οι κυρώσεις που ισχύουν από τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για την περίπτωση οινοπνεύματος, μηδενίζονται τα όρια. 
 5. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης σε όχημα του διακριτικού σήματος «Σ», προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο τόσο στον οδηγό όσο και στον συνοδό.

Άδεια Οδήγησης στα 18

 1. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο το έντυπο της άδειας οδήγησης.
 2. Οδηγός που έχει υποπέσει σε ποινή αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και εφόσον με τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας ηλικίας η ποινή αυτή βρίσκεται σε ισχύ, τότε η άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της ποινής.

Η Σχολή Οδήγησης Adam Drive προτρέπει τα παιδιά που θέλουν να βγάλουν δίπλωμα στα 17 να το κάνουν με ωριμότητα, προσοχή και υπευθυνότητα.

Αν ενδιαφέρεστε και θέλετε περισσότερες πληροφορίες:

Οδηγείτε με ασφάλεια και υπευθυνότητα!

Σχολή Οδηγών Γιάννης Αδάμ