Υπηρεσίες Σχολής
  • Μετατροπή Διπλώματος από Α1 σε Α.

 

Κερδίστε χρόνο και αποφύγετε την ταλαιπωρία και τον χρόνο αναμονής σε εφορίες, τράπεζες και υπουργείο μεταφορών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Μετατροπή Διπλώματος από Α1 σε Α

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Δύο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Παράβολο 30 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή από το Δημόσιο Ταμείο)
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
  • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
  • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
  • Άδεια Οδήγησης
  • Παράβολο για επέκταση κατηγορίας (27,02€)

 

– Όσα διπλώματα Α1 έχουν εκδοθεί από τον 6/2002 έως και 18/1/2011 μπορούν να μετατραπούν σε Α κατηγορίας.

– Όσοι έχουν πάρει το δίπλωμα Α1 από 19/1/2011 και έως τις 18/01/13 γίνεται αυτόματα Α2 χωρίς να χρειάζεται να έχει περάσει διετία.

 

Στην σχολή οδηγών ΑΔΑΜ Γιάννης αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και ταχύτητα την μετατροπή της άδειας οδήγησης σας σε Α ή Α2, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον!

Κερδίζοντας χρόνο και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία από τον χρόνο αναμονής σε εφορίες, τράπεζες και το υπουργείο μεταφορών.

Τηλέφωνα
2105561076 , 6977259098
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτ. - Σάβ. : 9:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.