Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων για θέματα μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής

πηγή: metaforespress.gr

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων για θέματα μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο στόχο έχει να βάλει τέλος στη γραφειοκρατία και την πολύωρη αναμονή των πολιτών σε ουρές.

Όπως επισημάνθηκε, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη «με τη νέα υπηρεσία θα εξυπηρετούμε καλύτερα και γρηγορότερα τους πολίτες. Δε θα κάνει τρεις μήνες να πάρει το δίπλωμά του ένας πολίτης που απευθύνεται στο ΚΕΠ για να το ανανεώσει, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά δύο εβδομάδες».

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του υφυπουργού Απλούστευσης Διαδικασιών Γ. Γεωργαντά, του γ.γ. Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Ν. Σταθόπουλου, του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών Β. Γιαννακόπουλου, Αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειακών Συμβούλων, Αντιδημάρχων και εκπροσώπων φορέων.

Πώς θα λειτουργεί

Οι πολίτες θα μπορούν πλέον να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους. Αυτά με τη σειρά τους θα ζητούν τα σχετικά έγγραφα από το ΚΕΠ της Περιφέρειας και οι πολίτες σε διάστημα 15 ημερών θα λαμβάνουν απάντηση στο αίτημά τους.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, σήμερα προσέρχονται στις υπηρεσίες της καθημερινά 4.000 περίπου πολίτες.

Σε πρώτη φάση στο σύστημα έχουν ενταχθεί 77 ΚΕΠ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενταχθούν και τα υπόλοιπα 74 που λειτουργούν στους δήμους που βρίσκονται στην επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής.

Αποστολή του ΚΕΠ θα είναι να εξυπηρετεί τους πολίτες για θέματα που αφορούν στην Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

35 νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών θα προσφέρει συνολικά 49 ψηφιακές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 35 νέες, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:

1        Μ-ΤΑΟ25 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών/ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/αντιγράφου

2        Μ-ΤΕΧ06 Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων-μοτοσικλετών –μοτοποδηλάτων (για προϋπηρεσία στην ελληνική επικράτεια)

3        Μ-ΤΕΧ20 Αλλαγή δικαιούχου – Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Αυτοκινήτων & πλυντηρίου-λιπαντηρίου

4        Μ-ΤΑΟ04 Περί Μη Χορήγησης Π.Ε.Ι. Υπαγωγή σε εξαιρέσεις.

5        Μ-ΤΕΧ02 Αναγγελία έναρξης συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων λόγω αλλαγής δικαιούχου.

6        Μ-ΤΑΚ30 Οριστική διαγραφή Ε.Ι.Χ.. αυτοκινήτου, λόγω καταστροφής διάλυσης πριν τις 04-03-2004

7        Μ-ΤΑΟ26 Αναγγελία Ίδρυσης & λειτουργίας Σχολής (και υποκαταστήματος Σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)

8        Μ-ΤΕΧ19 Ανανέωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων ( στεγασμένου )& πλυντηρίου – λιπαντηρίου.

9        Μ-ΤΕΧ23 Ανανέωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων.

10      Μ-ΤΕΧ11 Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

11      Μ-ΤΑΟ27 Αναγγελία Ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

12      Μ-ΤΕΧ03 Χορήγηση – ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα).

13      Μ-ΤΑΟ24 Αναγγελία Έναρξης Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επιβατών Και Εμπορευμάτων.

14      Μ-ΤΕΧ35 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη με εξετάσεις ή άδειας βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις.

15      Μ-ΤΕΧ07 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων-μοτοσικλετών –μοτοποδηλάτων (για προϋπηρεσία στην αλλοδαπή).

16      Μ-ΤΕΧ47 Χορήγηση Νέας Άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης μετά από έγκριση νέων σχεδιαγραμμάτων.

17      Μ-ΤΑΚ31 Οριστική διαγραφή Οχήματος λόγω επαναταξινόμησης σε χώρα της Ε.Ε.

18      Μ-ΤΑΟ28 Αναγγελία Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών από μέλος Της ΕΕ.

19      Μ-ΤΕΧ36 Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη χωρίς Εξετάσεις.

20      Μ-ΤΕΧ32 Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ (χωρίς εξετάσεις).

21      Μ-ΤΕΧ13 Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας (αμιγώς LPG ή μικτό) δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

22      Μ-ΤΕΧ38 Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου α, β, γ κατηγορίας.

23      Μ-ΤΕΧ33 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α’(με εξετάσεις).

24      Μ-ΤΕΧ14 Ανανέωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας (πρατήριο παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG)(δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων).

25      Μ-ΤΕΧ58 Χορήγηση Ειδικού διακριτικού Κλήσης (Ε.Δ.Κ).

26      Μ-ΤΕΧ44 Βεβαίωση Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων σταθμών αυτοκινήτων – πλυντηρίων – λιπαντηρίων – μεικτών πρατηρίων (στο εκτός του υγραερίου τμήμα τους).

27      Μ-ΤΕΧ12 Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας (πρατήριο παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG)(δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων).

28      Μ-ΤΕΧ04 Χορήγηση – ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα).

29      Μ-ΤΕΧ34 Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β’(χωρίς εξετάσεις).

30      Μ-ΤΕΧ59 Χορήγηση Άδειας Ραδιοερασιτέχνη S.V.O.

31      Μ-ΤΕΧ49 Χορήγηση Άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

32      Μ-ΤΕΧ50 Αλλαγή δικαιούχου άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων.

33      Μ-ΤΕΧ56 Εξουσιοδότηση Συνεργείου για τοποθέτηση Συστήματος Περιορισμού ταχύτητας.

34      Μ-ΤΕΧ57 Ανανέωση εξουσιοδότησης για τοποθέτηση Συστήματος Περιορισμού ταχύτητας.

35      Μ-ΤΕΧ46 Άδεια Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου Και Φυσικού Αερίου εντός Λιμενικής Ζώνης Και Τουριστικών Λιμένων.

10 νέες ψηφιακές υπηρεσίες (Μόνο Υποβολή)

1        Μ-ΤΑΟ20 Χορήγηση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Επιβατικού Δ.Χ Αυτοκινήτου.

2        Μ-ΤΑΟ21 Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Επιβατικού ΔΧ Αυτοκινήτου.

3        Μ-ΤΑΟ23 Χορήγηση Αντιγράφου Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής.

4        Μ-ΤΕΧ28 Εξέταση για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.

5        Μ-ΤΕΧ29 Χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη.

6        Μ-ΤΕΧ37 Χορήγηση γενικού πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητή, Ραδιοτηλεφωνητή.

7        Μ-ΤΑΟ30 Αναγγελία Ίδρυσης & Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων.

8        Μ-ΤΑΟ31 Αναγγελία Ίδρυσης & Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

9        Μ-ΤΑΚ22 Κοινοτική Άδεια Ε.Ε. ΓΙΑ Φ.Δ.Χ.

10      Μ-ΤΑΚ21 Κοινοτική Άδεια Ε.Ε. ΓΙΑ Λ.Δ.Χ.

4 υπηρεσίες που ήδη παρέχονται ψηφιακά Υποβολή & Παραλαβή

1        Μ-ΤΑΚ28 ΦΠ Καταχώρηση οχήματος μετά από δήλωση κλοπής (για φυσικά πρόσωπα).

2        36030 Οριστική διαγραφή οχήματος (για φυσικά πρόσωπα).

3        Μ-ΤΑΚ28 ΝΠ Καταχώρηση Ι.Χ. μετά από δήλωση κλοπής (για νομικά πρόσωπα).

4        36141 Οριστική διαγραφή οχήματος (για νομικά πρόσωπα).

πηγή: metaforespress.gr