Υπηρεσίες Σχολής
  • Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας Οδήγησης σε Κοινοτικού Τύπου.

 

Κερδίστε χρόνο και αποφύγετε την ταλαιπωρία και τον χρόνο αναμονής σε εφορίες, τράπεζες και υπουργείο μεταφορών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας Οδήγησης σε Κοινοτικού Τύπου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Παράβολο 30 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή από το Δημόσιο Ταμείο)
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
  • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
  • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
  • Άδεια Οδήγησης

 

Στην σχολή οδηγών ΑΔΑΜ Γιάννης αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και ταχύτητα την αντικατάσταση της άδειας οδήγησής σας, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον!

Κερδίζοντας χρόνο και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία από τον χρόνο αναμονής σε εφορίες, τράπεζες και το υπουργείο μεταφορών.

Τηλέφωνα
2105561076 , 6977259098
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτ. - Σάβ. : 9:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.