Συνεχίζεται η 2η περιοδική κατάρτιση οδηγών, για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, Λεωφορείων και Φορτηγών.

 

 Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια μέσω σεμιναρίων περιοδικής κατάρτισης 35 ωρών!

Για να δείτε αν είστε  κάτοχος Π.Ε.Ι. μπορείτε να το διαπιστώσετε στο δίπλωμά σας, στην στήλη 12,  το δηλώνει ο κωδικός 95.

Το Π.Ε.Ι προβλέφθηκε με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/59/ΕΚ και σκοπός του είναι:

  • Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας
  • Η συνεχής επιμόρφωση του επαγγελματία οδηγού, που μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα, σε θέματα σχετικά με το επάγγελμά του. Ειδικότερα η περιοδική κατάρτιση αποσκοπεί στην εμβάθυνση ,επανάληψη και επικαιροποίηση των θεμάτων της αρχικής κατάρτισης.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής και οικολογικής οδήγησης.
  • Η διασφάλιση της ποιότητας του επαγγελματία οδηγού, τόσο κατά την πρόσβασή του στο επάγγελμα όσο και κατά την άσκηση της δραστηριότητας του οδηγού.
  • Τα πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας έχει πενταετή ισχύ και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδεις οδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία ανανέωσης Π.Ε.Ι. καθώς, και το κόστος αυτού, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο της σχολής οδηγών : 2105561076 , καθημερινά από  8:00 π.μ. έως 21:00 μ.μ.  ή συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα σας καλέσουμε εμείς!