Υπηρεσίες Σχολής
 • Ανανέωση Άδειας Οδήγησης.

 

Κερδίστε χρόνο και αποφύγετε την ταλαιπωρία και τον χρόνο αναμονής σε εφορίες, τράπεζες και υπουργείο μεταφορών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 50 € + 30 € + 18 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή από το Δημόσιο Ταμείο)
 • Παράβολα 10€ + 10€ (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή από το Δημόσιο Ταμείο)( για θεωρητική και πρακτική εξέταση)
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. Η αμοιβή για κάθε γιατρό είναι 10 €
 • Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:
  1. Βιβλιάριο υγείας
  2. Αστυνομική ταυτότητά
  3. Παράβολο τράπεζας
  4. Δύο (2) φωτογραφίες
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Άδεια Οδήγησης

 

Στην σχολή οδηγών ΑΔΑΜ Γιάννης αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και ταχύτητα την ανανέωση της άδειας οδήγησής σας, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον!

Κερδίζοντας χρόνο και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία από τον χρόνο αναμονής σε εφορίες, τράπεζες και το υπουργείο μεταφορών.

Τηλέφωνα
2105561076 , 6977259098
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτ. - Σάβ. : 9:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.